top of page

Neden Dönüşüm Sürecinde Yaratıcılık Gelişimi Liderlikte Fark Yaratır?

 

Yeniye ve yeni kültüre geçiş yaratıcılık gelişimi ve anlamlı bir amaca ihtiyaç duyar. Koçluk ve koçluk temelli yöntemler ile yeni kültüre daha etkin ihtiyaç olan yeni liderlik becerileri ile geçiş sağlanır. Yeniye adaptasyon süreci kısalırONC, (Orienting to the New Culture), bireylerin ve organizasyonun (işletme, aile, okul) geçiş süreçlerinin (yeni kültür, yeni üst-yönetim liderlik rolleri, yeni online çalışma, yeni ülke vb.) daha etkin ve değişimi fırsata çevirerek geçişini desteklemek amacıyla deneyimsel ve yaratıcılık gelişimi temelli tasarlanmıştır.  

Hem organizasyonlarda değişim süreçlerini yönetirken takım koçluğu hem de bireysel koçluk, gelişime ihtiyaç duyulan yeni potansiyel becerileri bulmada farkındalık sağlar. Koçluğun, yeni potansiyel becerinin davranışa dönüşmesi sürecindeki pozitif katkısı sebebi ile koçluk temelli programlar fark yaratır. Yetişkin gelişim programları koçluk ve deneyimsel temelli methodlarla etkinlik sağlamaktadır.

Değişim, içeriden dışarıyadır. Önce insanın kendi ile ilişkisi sonra çevresi ile olan ilişkisi değişir. Bu değişim yolculuğu, organizasyon (işletme, aile, okul) tarafından zaman, kaynak, iletişim ile desteklendiğinde süreç kişinin deneyimini pozitif olarak geliştirir. Bu gelişim, organizasyon (işletme, aile, okul) ile kurduğu bağı güçlendirir. Yeni fikirlerin gelişmesine, yeni birlikte yaratım kültürüne ve sürdürülebilirliği destekler.

onc meral kolaj son.jpg

Anlamlı bir Amaç Belirleyerek, Farkındalık ve Liderlik Yetkinliklerini Geliştir!

Vizyon ve amaç belirlemek kişiye değişim süresince hem motivasyon hem verim hem de anlam sağlar. Değişim ile olan deneyimi keyifli bir yolculuğa dönüşür. Bu konuya ayrılacak zaman ve deneyimsel uygulamalar farkındalık ve yaratıcılık geliştirerek, zorlandığı konulara yeni yollar keşfetmesini sağlar. Örneğin; bir gencin yurt dışındaki üniversiteye geçiş süreci, master öğrencisinin iş hayatına geçiş süreci, yöneticinin yeni bir role ve uzaktan farklı takımları yönetmeye geçişi veya start-up girişimcilerinin geçiş süreci, online çalışma kültürüne geçiş vb. yeni durumlarda kişinin onu zorlayan konulara yeni keşiflerini direk uygulama yollarını da geliştirir.

ONC, yeni kültüre daha hızlı adapte olabilmek, sağlıklı dengeli bir geçiş yaşayabilmek için bireysel veya organizasyonel değişim sürecinde tüm jenerasyonların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uygulanarak geliştirilmiştir. ONC modeli hem grup hem de bireysel çalışmayı kapsamaktadır. Deneyimsel, koçluk temelli, intermodal sanatlar (kolaj, resim, müzik gibi) ile geliştirilmiş, yaratıcı ve eğlenceli bir modeldir. Katılımcılar, kendi yollarını keşfederek iş veya günlük hayatlarına ve dolayısı ile davranışlarına entegre ederler.

ONC (Orienting to the New Culture) Programları

Yeni Kültüre Oryantasyon - “ONC” Programı: 

ONC programı, onur derecesi aldığım doktora çalışmam kapsamında 101 kişiye, 1300 saat ve 14 program uygulayarak geliştirdiğim deneyimsel, herkesin kolaylıkla uygulayabileceği koçluk temelli, deneyimsel ve bütünsel bir modeldir. Yeni Kültüre Oryantasyon'u (ONC)Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde, Almanya’da Uluslararası Master Programında Üniversite Öğrencilerine grup programı olarak ve dünyanın farklı ülkelerindeki X, Y ve Z kuşağına bireysel olarak uygulayarak geliştirdim. Intermodel Dışavurumcu Sanatların bilimsel yöntemleri ve koçluk temelli uygulamaları, sanat-odaklı araştırma ile model geliştirme, niceliksel ve niteliksel araştırma gibi alanının yenilikçi ve ilklerini barındıran ONC Programı aynı zamanda bir modeldir, işletme sistemleri içerisine entegre edilebileceği gibi bireysel de uygulanabilmektedir. Örneğin, İnsan Kaynakları Oryantasyon Süreci, Yeni Fikir Geliştirme Süreci, Uzak Çalışmaya Adaptasyon Süreci, Yeni Ürün Geliştirme Süreçleri veya Yurt dışı eğitimine geçiş geçiş gibi. Araştırmam Doktora sürecimin sonrasında da genişleyerek devam etmektedir. Şu an 400 kişinin üzerinde, katılımcıya ulaşmış olmakla birlikte 2000 saatin üzerinde toplam 20 programa ulaşmıştır.

ONC Grup Uygulaması

Çömlekçilik Studio

ONC Bireysel Uygulama

Açık Havada Acroyoga Oturumu

Yaratıcılık Gelişimi

ONC 1 ve ONC 2

ONC Group programları, yeni normale ve kültüre geçtiğimiz bu günlerde, grup çalışması ile birlikte yaratıcılık geliştirilerek yeniye adapte olma yolunu bulma ve grup ile birlikte işbirliği geliştirme sürecidir. Grup çalışmaları, katılımcıların farklı perspektifleri ve birlikteliğin gücünü ve desteğini de sunar. Katılımcılar, hem yeni dönemin hayatına getirdiği yeni fırsatları farkında varır hem de yeni dönemdeki zorluklarla temas ederken keşfettikleri kişisel yöntemleri hayatlarına entegre ederler.

ONC 1 ve ONC2

ONC bireysel program ise kişinin yeniye geçiş sürecindeki kendi yolunu bulmasına, bakış açısı  geliştirerek ve hayatına entegre etmesine farklı yollar sunarak destek sağlar.  Bire bir koçluk temellidir. Yeniye geçiş konusu ne ise ( yeni rol, yeni iş, yeni iş hayatı, yeni kültür vb.) o duruma sağlıklı ve dengeli geçiş sağlaması için farkındalık ve yaratıcılık geliştirir. Adaptasyon sürecini kısaltması yönünde yöntemler keşfetmesini ve hayatına entegre etmesini sağlar.

İntermodel Dışavurumcu Sanatlar ile Yaratıcılık Gelişimi Giriş

Intermodal Dışavurumcu Sanatlarla (resim, hikaye, müzik, hareket gibi) basit beceri ve yüksek hassasiyet temelli yöntem ile yaratıcılığı ve yaratıcı fikirleri hayatınızda nasıl  geliştireceğinize ve hayatınıza nasıl  entegre edeceğinizin yöntemini sunar. 

CredentialBadges_PCC.tif
ICFMemberLogo_Horizontal_FullColor.tif
gest.jpg
egs1.jpg

ONC'ye Katılımcıların Yorumları

Sinem is a strategic thinking partner and an intelligent lady who has built her own unique program and well aware of today's people's needs. She is smart and handles every situation very carefully and in the right manner. Her natural skills and well-designed program has helped us to support our people's orientation and development journey. I highly recommend working with her to get the best out of everything.

Tuğba Kebeci Umur, Head of Human Resources

Referanslar
danone.jpg
hft_edited.png
HochschuleEsslingen_Logo_RGB_DE.jpg
VitrA_logo[2].png
rrotaract.png
PM_edited.png
GuvenAkademiDikey-02_edited.jpg
logo-01_edited.jpg
41NORTH_LOGO_transparent _edited.jpg
cimsa-01 (2)_edited.jpg
lions.jpg

Bana Ulaşın

Gönderiniz için teşekkür ederim!

bottom of page