top of page

Yeni Kültür Vizyonu Var Olan Herşey ile Yeniden Yeni İlişki Kurmaksa;

İnsan Potansiyeline Güvenerek, Sürekli Merak Ederek, Yaratıcı Süreçte Kalarak, Bilim ile Sanatı Buluşturma Tutkusu ile Model Geliştirerek, Uygulayarak, Paylaşarak Yeniye Adapte Oluyor ve Yeni İlişki Geliştiriyorum!  

SinemLanacı.jpg

Uzmanlık Alanım:

İnsan Kaynakları Fonksiyonu, İnsan Potansiyeli, Liderlik, Koçluk, Değişim, Kültür Gelişimi, Yaratıcılık Gelişimi, Intermodel Dışavurumcu Sanatlar, Gestalt, Organizasyonel Potansiyel Gelişimi, Çalışan Deneyimi ve Çalışan Bağlılığı Gelişimi.

 

İş Deneyimi

 • İnsan ve Kültür (İK) fonksiyonu alanında, ulusal ve uluslararası alanda 6 farklı şirket ve sektör deneyimi sürecinde İK fonksiyonunun yöneticiliğini yapmamın yanı sıra değişim, kültür değişimi ve organizasyonel yapılanma süreçlerinin yönetiminde yer aldım. İnsan ve organizasyonel potansiyelinin geçiş süreçleri içerinde çevik ve etkin bir şekilde açığa çıkması ve potansiyel gelişimi  ana  çalışma odağım oldu. 

 • 2013 yılından itibaren çeşitli koçluk projeleri geliştirdim ve yer aldım. Bu projeleri uyguladığım bazı organizasyonlar  John Hopkins, Yeni bir Lider vb. 1600 saatin üzerinde Gestalt Koçluk ve Dışavurumcu Sanatlar uygulama deneyimim bulunmaktadır.

 • 20 yıla yakın iş tecrübem sırasında Üniversite işbirlikleri kurdum, dersler katılarak, iş hayatına adaptasyon projelerinde gençlerle yakıdan çalıştım. Meslek seçimlerinde ve Yurt dışı eğitimlerinde adaptasyon konusunda destek oldum. Çeşitli sosyal sorumluluk dernekleri ve projelerinde aktif koçluk yaptım.

 

Eğitim

 • Intermodal Dışavurumcu Sanatlar Alanında Doktora Eğitimi: Terapi, Koçluk, Danışmanlık , Eğitim, Çatışma Yönetimi ve  Barış Yapılandırma- İsviçre (Onur Derecesi)

 • Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Alanında Yüksek Lisans Eğitimi: Türkiye 

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Alanında Üniversite Eğitimi : Türkiye

Sertifikalarımdan ve Katıldığım Liderlik, Gestalt, Dışavurumcu Sanatlar, Yönetici Koçluığu, Yetenek Yönetimi Programlarından Bazıları 

Aşağıda Liderlik, Dönüşüm, Yönetici Koçluğu, Yetenek Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Dışavurumcu Sanatlar, Organizasyonel Dönüşüm&Psikoloji ve Yeni Jenerasyon Psikolojisi gibi alanlarda toplam 3200 saatlik eğitimlerimin 1812 saati yer almaktadır 

 • Gestalt Coaching Program™- 2012-2013 ACTP- Türkiye, Kanada ( 160 saat)

 • İntermodel Dışavurumcu Sanatlar Terapi, Eğitim ve Danışmanlık - CAGS - 2016-2017 İsviçre ( 368 saat)

 • İntermodel Dışavurumcu Sanatlar Koçluğu - CAS - 2018- İsviçre (96 saat)

 • İntermodel Dışavurumcu Sanat Terapisi ve Gestalt -Türkiye - 2011-2012-(192 saat)

 • İntermodel Dışavurumcu Sanatlar ve Psikoloji Konferansı -2015-2016- Türkiye/ Slovenya (48 saat)

 • SabancıACT Liderlik  Programı - 2010- Türkiye ( 112 saat)

 • Coming Back to Center 2013, 2014, 2015 (Atlar, Sanat ve Somatik Uygulamalarla Merkezlenme)- İtalya ( 144 saat)

 • Yaratıcılığın Koçlukta Kullanılması - 2017- Türkiye ( 16 saat)

 • İnsan Kaynakları Nasıl Değer Yaratır - 2015-2016 -İspanya/Avusturya ( 48 saat)

 • IEDCİnsan Kaynakları Stratejik  Partner- 2011-2012- Slovenya (64 saat)

 • Profil International & SHL Kişilik Envanterleri Değerlendirme - 2007-2008Türkiye (32 saat)

 • Değişimde Etki Yaratacak Güçlü ve Etkin Takım Yaratmak - 2016- Türkiye (48 Saat)

 • Yin Yoga - 2015-2016-Türkiye ( 200 saat)

 • Feldenkrais Summit 2020- 2021 - 2022 Amerika/ Online (180 Saat)

İnsan Potansiyeline Güven

İnsan potansiyeli ise keşfedilmeyi bekler. Herkes yaratıcıdır ve yaratıcılık her yaşta gelişir. Değişim, öncelikle farkındalık ve yeni perspektif gelişimi ile başlar. Daha sonra yaratıcılık, potansiyel beceriyi geliştirerek hayata entegre etmeyi sağlar. Kişiye ve organizasyona özel tasarım ise bu sürecin etkin geçilmesine ve kişilerin tükenmişlik yaşamasına karşı yeni bir yol, çözüm ve gelişim sunar.

Sürdürülebilirlik ve Yeni İlişki Kurma

Sürdürülebilirlik, insanın yeni duruma verdiği yaratıcı cevaplarla sağlanabilir. Her yeni durum; pandemi, yeni iş, uzaktan çalışma, teknolojik ilerleme gibi var olan ile yeni ilişki kurmayı içinde barındırır.

İnsan ağırlıkla deneyimden öğrenir. Bu deneyimsel alanı gerçek hayatın dışında denemesi ona perspektif ve güven kazandırır. 

Jenerasyonel Farklar ve Sinerji

Her jenerasyonun zorlukları ve gelişim yöntemleri farklıdır. Deneyimsel yöntemler ve Gestalt yöntemi ile ONC her jenerasyona ulaşır. Online olarak da uygulanır ve etkinliğini doktora araştırma sonuçları göstermiştir. Böylece, her jenerasyonun farklı güçlü yönleri ile birlikte yaratmak, çalışmak sinerji oluşturur.

bottom of page