top of page

Işığın Ruhu (The Spirit of Light)

"Işığın Ruhu" (Spirit of Light) katıldığım karma sergilerden bir tanesiydi. Intermodel Dışavurumcu Sanatlar ile "Basit Beceri Yüksek Hassasiyet" tekniği ile sanat temelli araştırma (art-based research) kapsamında ışığın ruhunun peşinden gittim. Aşağıda resimden bazı parçalar yer alıyor. Amacım ise, kendi gelişim süremde hepimizin yaratıcı ve ifade yelpazesinde sanatın beş farklı dalının (görsel sanatlar, müzik, drama, şiir ve dans) hepimize sunduğu geniş alanı hem bir kez daha keşfetmek hem de bu alanın büyük desteğini herkesle paylaşmaktı. Hayatın her alanında zorluklara bulacağımızın yeni fikirlerin, yeni bir ifade türünün, yaratıcılık gelişiminin bizi yolumuza rahatlıkla devam ettirebileceğine inanıyorum. Bu bakışın iş hayatına, hayatın her alanına ve eğitime vb. büyük katkısını devam eden projelerimde nicel ve nitel ölçümlerimle de gözlemlediğimden dolayı katılımcılara sunmak istedim. Aynı teknikle, resmin yapımının ardından şarkısı da geldi. Çıkan melodi ve sözleri sevgili çok değerli Renan Koen eşliğinde düzenleyerek ve kaydederek sergide katılımcılara bir kulaklık ile sundum.  Resme bakan kulaklıkları takip şarkısı ile resme baktığında bambaşka deneyim içinde olduğunu iletti. Aldığım bir çok geri bildirim ise yaratıcı sunum ve ifade çeşitliğimin katılımcılarda rahatlatıcı, destekleyici ve ışığın ruhunun kelimelerin ötesinde sakin bir gücü olduğuydu.*

*Daha fazla görsele ve sunum yöntemime instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz.

IMG_E1258.JPG
IMG_E1252.JPG
IMG_E1221.JPG
IMG_E1226.JPG
bottom of page