top of page

Intermodel Dışavurumcu Sanatlar

Bu bölümü, Intermodel Dışavurumcu Sanatlar (Intermodal Expressive Arts - EXA) bilimsel yöntemleri kullanarak katıldığım karma sergilerden bazılarını dönemsel aralıklarla sergileme niyetiyle hazırladım. Basit Beceri ve Yüksek Hassasiyet temelli ve Dışavurumcu Sanatlar Yöntemlerini kullanarak katıldığım eserler ile hepimizde var olan yaratıcı, sanatçı parçasıyla temasa geçebilecek bir liderlik yolu sunma arzusundayım. Hepimizin hayatın gerçekleri ile temas ediş biçimine alternatif bir bakış açısı getirme niyetiyle ilham olabilirsem ne mutlu bana. Yaşadığım deneyimin resmi, resmin müziği, müziğin dansı gibi disiplinler arası ve zengin dışavurumcu ifadesel seçenekleriyle intermodel alanın desteği çok yönlüdür. Bu alanın hayatıma getirdiği dengeyi, sağlığı, yaratıcı fikirleri, inovasyonu ve bu yeni fikirleri hayatıma nasıl entegre ettiğimi ise instegram hesabımda paylaşıyorum. Birlikte yaratıma sizleri de beklerim. 

1.jpg
2.jpg
3.JPG

Intermodel Dışavurumcu Sanatların Hayatınıza, İş Hayatına, Sanatsal Projelerize Katkısı

Intermodel Dışavurumcu Sanatlar, sanatın beş farklı alanını kapsar. Görsel sanatlar, Resim, Müzik, Dans ve Drama. Basit Beceri ve Yüksek Hassasiyet temelli olarak çizim, hareket, ses gibi beş sanat dalanın herkesin basit becerileri ile yapabileceği bir bilimsel yöntemdir. Yukarıda bazı örnekleri yer almaktadır. Bu çalışmalar; yaratıcılık gelişimi, yeni fikir üretme, konulara farklı perspektiften bakabilme, iletişim ve ifade becerilerini geliştirmesi katkılarından bazılarıdır. Deneyimseldir, deneyseldir, süreç odaklıdır, yaratıcı yöntemler içerir. Bu çalışmalarda geliştirdiğiniz becerileri, hayatınıza, projelerinize veya iş hayatınızdaki yaratıcılık ve inovasyon ihtiyacı olan birçok alana entegre edebilirsiniz. Aynı zamanda, sanatın farklı dalları ile çalıştığınız için sanatsal becerilerinizi zaman içinde sürecin hediyesi olarak sizlere katkı sağlar. Farklı bilimsel bir teknik ile sanatsal projelerinizi, günümüzde görselliğin ihtiyacı olan bir çok alanda (sosyal medya görselleriniz, iş hayatı toplantı sunumlarınız gibi.) üretiminizi destekler. 


 

bottom of page