Yeni Kültüre Oryantasyon (ONC) Programı 

ONC, koçluk temelli bir modeldir. Hem İntermodal Dışavurumcu Sanatlar hem de Gestalt koçluğu temellidir. Bir çok farklı koçluk metodu bulunsa da temelde koç danışanın hayatta, iş hayatında, eğitim döneminde zorlandığı ve/veya gelişmek istediği alanda kişi ile birebir, değişimde onu zorlayan konuyu koçluk metodu ve soruları ile ona özel yolu keşfetmesine ve hayatına entegre etmesine eşlik eder. Böylece, kişi kendi özel yolunu bulur. yeni fikirleri zorlandığı alana entegre ederek hareket eder ve performansını açığa çıkarır. 

ONCkişiye ve organizasyona özel olarak tasarlanarak adapte edilir. Örneğin, Grup çalışmalarında organizasyonun ihtiyacına göre yeni işe başlayan, yeni role geçen yönetici ve üst seviye rollerine uygulama yapılmasının yanı sıra, ekip içerisinde işe yeni başlayan ya da yeni role geçen çalışanların bulundukları ekibe de entegre edilebilir. Ayrıca, fikir geliştirme, ürün geliştirme gibi iş süreçlerine de kolaylıkla entegre edilebilir bir modeldir.

ONC, eğlenceli ve herkesin uygulayabileceği deneyimsel bir modeldir.  Intermodel dışavurumcu sanatların bir çok farklı alanını ( çizim, kolaj, yazı, hikaye, ses, hareket gibi) kapsar. Herkesin uygulayabileceği bir yöntem olup hem online hemde hibrit uygulanabilir.

ONC, bütünsel bir modeldir. Değişim süreci birlikte olduğunda ve etkin yöntemlerle desteklendiğinde etkin, keyifli, sürprizli ve geliştirici bir süreçtir. Bu sebeple, bu yolculuktaki birlikteliğimizin başında ortasında ve sonunda çalışanların yönetici ve İnsan ve Kültür profesyonelleri, Üniversite Bölüm Başkanları, Gençlerin ise aileleriyle birlikte buluşarak süreç desteklenir. Ayrıca, aynı dili konuşabilmek için ONC'nin özü korunarak geliştirilmiş hali İK Proje Sorumlusuna, Bölüm başkası ve Aileye özel olarak uygulanır. 
 

Programın Bireylere Faydası:

 

 • Kişinin adaptasyon süresinin kısalması

 • Motivasyon ve performans artması

 • Fikirlerini yeni işine, rolüne, projelerine daha hızlı entegre etmesi

 • Yaratıcılığının gelişmesi

 • Adaptasyon süresi ve gelişim sürecini daha etkin ve farkında geçirmesi

 • Yeni bir yöntem öğrenmesi

 • Sanatsal becerilerinin gelişmesi

 

Programın Organizasyona ( İşletme, Okul, Aile) Faydası:

 

 • Uzaktan çalışma kültürüne çalışanları etkin şekilde adaptasyon​

 • Çalışan/ Öğrenci deneyimi ve Çalışan/Öğrenci bağlılığına katkı

 • Motivasyon artışı

 • Well-being gelişimi

 • Yaratıcı fikirlerinin entegrasyonu için model öğrenme

 • İnsan ve Kültür departmanı, Bölüm Başkanı ve Aile için katılımcı geri bildirim paylaşımı