top of page

Yeni Kültüre Oryantasyon (ONC) Programı 

ONCkişiye ve organizasyona özel olarak tasarlanarak adapte edilir. Her kişinin ve organizasyonun ihtiyacı farklıdır. Örneğin,  yeni işe başlayan, yeni role geçen yönetici ve üst seviye rollerinin ihtiyaçları farklıdır. ONC, yeni rollere uygulanabilirliği kadar ekip içerisinde işe yeni başlayan ya da yeni role geçen çalışanların bulundukları ekibe de entegre edilebilir. Bireysel uygulamalardan ise bazı örnekler, üniversite meslek seçimi ve yurt dışına geçiş süreci olabileceği gibi iş hayatına geçiş sürecine de ihtiyaca yönelik entegre edilebilir. 

ONC, eğlenceli ve herkesin uygulayabileceği deneyimsel bir modeldir. Intermodel dışavurumcu sanatların bir çok farklı alanını ( çizim, kolaj, yazı, hikaye, ses, hareket gibi) kapsar. Sanat ile temasta olmak; renk, hareket, hikayelerle programın eğlenceli, keyifli ve deneyimsel olmasını sağlar. Herkesin uygulayabileceği bir yöntem olup online da uygulanabilir.

ONC, bütünsel bir modeldir ve yeni kültürü geliştirir. Değişim süreci birlikte olduğunda ve etkin yöntemlerle desteklendiğinde etkin, keyifli, sürprizli ve geliştirici bir süreçtir. Bu sebeple, bu yolculuktaki birlikteliğimizin başında ortasında ve sonunda çalışanların yönetici ve İnsan ve Kültür profesyonelleri, Üniversite Bölüm Başkanları, Gençlerin ise aileleriyle birlikte buluşarak süreç desteklenir. Ayrıca, aynı dili konuşabilmek için ONC'nin özü korunarak geliştirilmiş hali İK Proje Sorumlusuna, Bölüm başkası ve Aileye özel olarak uygulanır. Geçiş süreci, yeni bir kültür oluşumudur ve kişi içinde bulunduğu çevreyi etkiler.

 

ONC, koçluk temelli bir modeldir. İntermodal Dışavurumcu Sanatlar ve Gestalt koçluğu temellidir. Bir çok farklı koçluk metodu bulunsa da temelde koç danışanın hayatta, iş hayatında, eğitim döneminde zorlandığı ve/veya gelişmek istediği alanda kişi ile birebir, değişimde onu zorlayan konuyu koçluk metodu ve soruları ile ona özel yolu keşfetmesine ve hayatına entegre etmesine eşlik eder. Böylece, kişi kendi özel yolunu bulur. yeni fikirleri zorlandığı alana entegre ederek hareket eder ve performansını açığa çıkarır. 

 

2000 saatin üzerinde, 400 katılımcıya ve 20 program uygulanmış olan ONC programının nicel ve nitel ölçümlerle ulaşılan faydaları: 

Programın Bireylere Faydası:

 • Kişinin adaptasyon süresinin kısalması

 • Motivasyonuun ve performansının artması

 • Fikirlerini yeni işine, rolüne, projelerine daha hızlı entegre etmesi

 • Yaratıcılığının gelişmesi

 • Adaptasyon süresi ve gelişim sürecini daha etkin ve farkında geçirmesi

 • Yeni bir liderlik yöntemi öğrenmesi

 • Sanatsal becerilerinin gelişmesi

 • Ekip olmanın ve birlikteliğin gücünün keşfedilmesi

Programın Organizasyona ( İşletme, Okul, Aile) Faydası:

 • Uzaktan çalışma kültürüne çalışanları etkin şekilde adaptasyon​

 • Çalışan/ Öğrenci deneyimi ve Çalışan/Öğrenci bağlılığına katkı

 • Motivasyon artışı

 • Well-being gelişimi

 • Yaratıcı fikirlerinin entegrasyonu için yeni bir modelin öğrenilmesi

 • Organizasyonun liderlik becerilerinin gelişimi

bottom of page