Yeni kültüre adaptasyon heyecan verici bir vizyon ile başlar!

Sağlıklı ve Dengeli Geçiş Yapabilmek için Farkındalık ve Yaratıcılık Geliştir!

Neden Değişim Sürecinde Koçluk Temelli Yaklaşım ve Vizyon Belirlemek Fark Yaratır?

Hem organizasyonlarda değişim süreçlerini yönetirken hem de bireysel olarak, koçluğun geliştirmeye ihtiyaç duyduğumuz yeni beceriyi farketmemize ve davranışa dönüştürmemize destek olması sebebi ile koçluk ve koçluk temelli programlar çok etkindir. Bu sebeple, Gestalt ve İntermodal Dışavurumcu Sanatlar alanında koçluk akreditasyonumu alarak kurumsal ve bireysel koçluk yapmaya başladım.

Kişi ve içinde yer aldığı organizasyon (aile, okul, işletme) isterse ancak değişime adapte olur. Bu sebeple, vizyon belirlemek kişinin değişim süresince hem motivasyon hem verim hem de anlam sağlar. Vizyona ulaşım sürecinde kişinin öz farkındalığının, perspektifinin ve yaratıcılığının gelişimi ve hayatına yeni fikirlerini entegre etmesi süreci fırsata dönüştürür.

 

Değişim içeriden dışarıdır. Önce insan değişir sonra çevresi ile olan ilişkisi değişir. Bu yolculuk, organizasyon (işletme,aile,okul) tarafından zaman, kaynak ile desteklendiğinde ise etkin, hızlı ve fırsat dolu olur.

 

ONC (Orienting to the New Culture)
Yeni Kültüre Oryantasyon

Yeni’ye geçiş her zaman bir değişim ve ona adapte olma süresini de içerir. Yeni, her zaman insan potansiyelinden yeni beceriler geliştirmesine de sebebiyet verir. Örneğin, pandemi ile teknoloji kullanım becerimizi geliştirdik. Bu sebeple; kişinin kendine özel yolunu bulacağı, potansiyelinden yeni beceriler fark edeceği, adaptasyon süresini etkinleştirecek ve süreyi kısaltacak metotlar fark yaratır, kişinin motivasyonunu ve performansını artırır. Dolayısı ile bu durum hem kişinin hem de organizayonun sağlığını ve verimliliği etkiler. ONC, değişim sürecinin etkin ve verimli geçmesi için tasarlanmış ve koçluk temelli bir modeldir.

Yetişkinlerin ve gençlerin geçiş sürelerinde onların yeniye nasıl adapte olacakları üzerine odaklanmak çok önemlidir. Örneğin; bir gencin yurtdışındaki üniversiteye geçiş süreci, master öğrencisinin iş hayatına geçiş süreci, yöneticinin yeni bir role ve uzaktan farklı takımları yönetmeye geçişi veya start-up girişimcileri vb. Bu konuya ayrılacak zaman ve deneyimsel uygulamalar bağlılığı, performansı, kişisel ve organizasyonel sağlığı etkiler.

ONC, yeni kültüre daha hızlı adapte olabilmek, sağlıklı dengeli bir geçiş yaşayabilmek için bireysel veya organizasyonel değişim sürecinde tüm jenerasyonların ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde geliştirilmiştir. ONC modeli hem grup hem de bireysel çalışmayı kapsamaktadır. Deneyimsel, koçluk temelli ve bütünseldir.

 

ONC (Orienting to the New Culture) Programları

Yeni Kültüre Oryantasyon - “ONC” Programı: 

ONC programı,  doktora çalışmam kapsamında 101 kişiye, 1300 saat ve 14 program uygulayarak geliştirdiğim deneyimsel, herkesin kolaylıkla uygulayabileceği koçluk temelli, deneyimsel ve bütünsel bir modeldir. Yeni Kültüre Oryantasyon'u (ONC)Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde, Almanya’da Uluslararası Master Programında Üniversite Öğrencilerine grup programı olarak ve dünyanın farklı ülkelerindeki X, Y ve Z kuşağına bireysel olarak uygulayarak geliştirdim.  Program aynı zamanda bir modeldir, işletme sistemleri içerisine entegre edilebileceği gibi bireysel de uygulanabilmektedir. Örneğin, İnsan Kaynakları Oryantasyon Süreci, Yeni Fikir Geliştirme Süreci, Uzak Çalışmaya Adaptasyon Süreci, Yeni Ürün Geliştirme Süreçleri veya Yurt dışı eğitimine geçiş geçiş gibi.

ONC Grup Uygulaması

Çömlekçilik Studio

ONC Bireysel Uygulama

Açık Havada Acroyoga Oturumu

Yaratıcılık Gelişimi

ONC 1 ve ONC 2

ONC Group programları, yeni normale ve kültüre geçtiğimiz bu günlerde, grup çalışması ile birlikte yaratıcılık geliştirilerek yeniye adapte olma yolunu bulunma ve grup ile birlikte işbirliği geliştirme ve gelişim sürecidir. Grup çalışmaları, katılımcıların farklı perspektifleri ve birlikteliğin gücünü ve desteğini de sunar.

ONC 1 ve ONC2

ONC bireysel program ise kişinin yeniye geçiş sürecindeki kendi yolunu bulmasına, bakış açısı  geliştirerek ve hayatına entegre etmesine farklı yollar sunarak destek sağlar.  Bire bir koçluk temellidir. Yeniye geçiş konusu ne ise ( yeni rol, yeni iş, yeni şş hayatı, yeni kültür vb.) o duruma sağlıklı ve dengeli geçiş sağlaması için farkındalık ve yaratıcılık geliştirir.

İntermodel Dışavurumcu Sanatlar ile Yaratıcılık Gelişimi Giriş

Intermodal Dışavurumcu Sanatlara Giriş yapıldığı bu programda, basit beceri ve yüksek hassasiyet temelli yöntem ile yaratıcılığı ve yaratıcı fikirleri hayatınızda nasıl  geliştireceğinize ve hayatınıza nasıl  entegre edeceğinizin yöntemini sunar. Intermodal Sanatlar (Çizim, Yazı, Hareket vb.) alanında farklı uygulamaları içerir.

ONC'ye Katılımcıların Yorumları

Sinem is a strategic thinking partner and an intelligent lady who has built her own unique program and well aware of today's people's needs. She is smart and handles every situation very carefully and in the right manner. Her natural skills and well-designed program has helped us to support our people's orientation and development journey. I highly recommend working with her to get the best out of everything.

Tuğba Kebeci Umur, Head of Human Resources

hft_edited.png
rrotaract.png
lions.jpg
VitrA_logo[2].png

Bana Ulaşın

Gönderiniz için teşekkür ederim!